Review komine jk 061

2,500,000

+ Chống thấm nước

+ Thoáng khí

+ Giáp bảo vệ đạt chuẩn CE

+ Có thể tháo rời giáp bảo hộ

Danh mục: