Giáp bảo vệ cổ motobike scoyco N03

695,000

+ Vải phản quang đi đêm

+ Hệ thống thoáng khí

+ Bảo vệ phần cổ

+ Đạt chuẩn CE quốc tế

Danh mục: